Warsztat - 5 dysfunkcji pracy zespołowej

Jest to czterogodzinne wydarzenie-warsztat, podczas którego zespoły badają swoje dysfunkcje. Po diagnozie, uczestnicy praktykują, jak je przezwyciężyć.  Ponadto, szkolenie zawiera inne elementy jak dynamika zespołów i odpowiednie style leadershipu, co pomaga zrozumieć uczestnikom aktualną sytuację w zespole. Szkolenie kończy się przygotowaniem przez zespoły konkretnych działań, które poprawią pracę. Warsztat ten jest oferowany jako wewnętrzne szkolenie dla firm, w szczególności dla całych zespołów.

Temat kursu 5 dysfunkcji pracy zespołowej

  • Diagnoza dysfunkcji i analiza
  • Czym jest 5 dysfunkcji pracy zespołowej
  • Ćwiczenia, które pozwalają przezwyciężyć dysfunkcje
  • Dynamika grupy
  • Style Leadershipu

Dla kogo?

  • zespoły
  • management

Kursy autorskie oferowane są jako wewnętrzne szkolenia dla firm. Zapraszamy do kontaktu.

Zapytaj o to szkolenie