W tym filmie Magdalena Firlit, Professional Scrum Trainer, tłumaczy co to znaczy być zwinnym liderem.

Organizacje, które są w trakcie transformacji Agile, potrzebują zwinnego leadershipu. W tym video dowiesz się co to jest Agile Leadership (zwinne przywództwo). Jest to pierwszy film w serii Agile Leadership w ramach Scrum.org o nazwie „Scrum Tapas”. Film jest dostępny w języku angielskim.