Nadchodzące publiczne szkolenia Scrum.org

PSPO

Professional Scrum Product Owner

Szkolenie online [PL]
16-17.10.2023

PSPO-A

Professional Scrum Product Owner - Advanced

Szkolenie online [PL]
23-24.10.2023

PSM

Professional Scrum Master

Szkolenie online [PL]
07-08.11.2023

PSU

Professional Scrum with User Experience

Szkolenie online [PL]
20-21.11.2023

PSM II

Professional Scrum Master II

Szkolenie online [PL]
23-24.11.2023

PAL-E

Professional Agile Leadership - Essentials

Szkolenie online [PL]
27-28.11.2023

Serdecznie zapraszam na akredytowane szkolenia Scrum.org!

Każde szkolenie ma formę warsztatu, dzięki czemu uczestnicy mogą przećwiczyć daną sytuację czy też narzędzie. Po takim kursie zdecydowanie dużo łatwiej jest zastosować przećwiczone rzeczy w pracy.
 
Kursy Scrum.org mogą być przeprowadzane w wersji online lub stacjonarnej. Wersja wirtualna zawiera również mnóstwo ćwiczeń oraz podobnie, jak stacjonarna, przewiduje pracę w grupach.
 
Po każdym certyfikowanym szkoleniu Scrum.org uczestnik otrzymuje dwa podejścia do egzaminu oraz materiały szkoleniowe.

Wszystkie dostępne szkolenia Scrum.org

SPS

Scaled Professional Scrum ™ with Nexus

Szkolenie Scrum jest przeprowadzane w formie praktycznego warsztatu z użyciem symulacji dostarczania dużego produktu za pomocą frameworka Nexus.

W ciągu dwóch dni uczestnicy będą mogli doświadczyć tzw. end-to-end case study i jako zespoły użyć skalowalnego podejścia. W czasie kursy uczestnicy poznają ponad 50 różnych praktyk, które mogą potem wdrożyć u siebie w organizacji, aby zredukować złożoność i zależności.

Warsztat dostarcza uczestnikom zrozumienia, w jaki sposób wystartować z dużym produktem i potem nim zarządzać. W ramach szkolenia również uczestnicy dowiedzą się o infrastrukturze, narzędziach i praktykach potrzebnych, aby skutecznie skalować Scruma i dostarczać wartość.

Dla kogo?

 
 Szkolenie Scaled Professional Scrum jest rekomendowane dla managerów i leaderów zespołów, project/program managerów, Scrum Masterów, Product Ownerów oraz każdego, kto jest zaangażowany w pracę nad produktem w dużej skali.

Tematy kursu SPS

 • Scaled Scrum to wciąż Scrum
 • Wprowadzenie do Nexus Framework
 • Nowe role, artefakty i wydarzenia
 • Organizacja zespołów i pracy
 • Zarządzanie Nexus & Nexus + ™
 • Radzenie sobie z typowymi wyzwaniami
 • Praktyki, które wspierają zespoły aby efektywnie budować zintegrowany produkt

Cele szkoleniowe

 • Dowiesz się jak przezwyciężyć wyzwania w skalowalnym środowisku i jak dostarczać w skali.
 • Doświadczysz, jak zorganizować kilka zespołów, które pracują nad tym samym produktem i w jaki sposób optymalizować produktywność.
 • Zrozumiesz jak zidentyfikować, zminimalizować i usuwać zależności.

W ramach kursu SPS

 • Voucher na egzamin SPS I (2 podejścia)
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Scrum.org
 • 14 punktów PDU
 • Szkolenie przeprowadzone przed doświadczoną trenerkę i konsultantkę
PSPO-A

Professional Scrum Product Owner ™ - Advanced

Szkolenie jest przeprowadzane w formie interaktywnego warsztatu poprzez serię ćwiczeń i dyskusji.

Na szkolenie zapraszam doświadczonych Product Ownerow z przynajmniej rocznym doświadczeniem w pracy w Scrumie, tak, aby czerpać jak najwięcej korzyści podczas ćwiczeń. Warsztat również dotyczy Product Managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów oraz wszystkich, ktorzy biorą udział w budowaniu produktów Scrumem od minimum roku.

Tematy kursu PSPO-A

 • Zrozumienie produktów
 • Kim są Twoi klienci?
 • Powiązanie featurów produktów z wartościowymi rezultatami dla klienta
 • Komunikacja wizji Produktu i strategii
 • Wartość i modele finansowania
 • Innowacje i eksperymentowanie
 • Interesariusze (stakeholders) i zarządzanie nimi
 • Agile governance
 • Budżetowanie i kontraktowanie w odniesieniu do Scruma
 • Skalowanie roli Product Ownera

Rola Product Ownera wychodzi poza Zespół Scrumowy. Ma wiele aspektów, ktore wymagają od praktyków zachowania i działań wychodzących poza „mindset” Agilowy i ramy Scruma. Ten warsztat również porusza tę tematykę poprzez przeprowadzanie ćwiczeń dotyczących różnych postaw Product Ownera.

Tematy w ramach kursu 

 • Voucher na egzamin PSPO II (2 podejścia)
 • Zniżka na egzamin PSPO III (40%)
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Scrum.org
 • 14 punktów PDU
APS

Applying Professional Scrum ™

Jest to jeden z bardziej wartościowych kursów. Podczas szkolenia uczestnicy doświadczają Scruma nie tylko od strony mechaniki, ale również wartości i filarów

Dostarczają rzeczywisty produkt. W czasie kursu, doświadczają również nowych, zwinnych sposobów pracy, które umożliwiają zespołom dostarczyć więcej wartości,  zadowolenia interesariuszy i lepiej wspólnie pracować. Odbiorcy warsztatów pracując razem jako zespół, dostarczają w sprintach produkt, będąc eksponowanym na te same wyzwania, jakie pojawiają się w czasie pracy oraz dowiedzą się jak sobie z nimi radzić przy użyciu Scruma.

Dla kogo?

Można byłoby odpowiedzieć: szkolenie jest dla dla każdego! W szczególności dla Managerów, Leaderów, Scrum Masterów, Product Ownerów, członków zespołów deweloperskich, Project i Program Managerów.Szkolenie w praktyczny sposób pokazuje jak działa Scrum. To forma warsztatów, bez slajdów, gdzie można przećwiczyć dostarczanie prawdziwego, wartościowego Przyrostu (Incrementu) z pomocą Scruma. To jest symulacja budowania realnego produktu.Dlaczego dla każdego? Ponieważ w przystępny, a jednocześnie realistyczny sposób, pokazuje jak działa framework Scrum. Niezależnie jaka jest Twoja rola w organizacji – czy pracujesz w Scrumie, czy wspierasz zespoły Scrumowe, to szkolenie przybliży Ci Scruma.Warsztaty są intensywne. Poza symulacją wprowadzam na szkoleniu sporo innych ćwiczeń.

 

W ramach kursu APS

 
 • Akredytowane profesjonalne materiały Scrum.org
 • Praca z doświadczoną trenerką i konsultantką
 • Dwa podejścia do egzaminu PSM I
 • 40% zniżki na egzamin PSM II
 • 14 punktów PD
PSM

Professional Scrum Master ™ I

PSM jest nowatorskim szkoleniem dla efektywnych Scrum Masterów oraz dla każdego, kto zajmuje się coachingiem Zespołów Deweloperskich.

Szkolenie Professional Scrum Master (PSM) to dwudniowy kurs-warsztat, pokrywający zasady i teorię empirycznego procesu kontroli, który jest fundamentem frameworka Scrum i roli Scrum Mastera. Trening ten jest połączeniem wykładu, case’ów oraz ćwiczeń w grupach i uczy co jest sercem Scruma i zwinności (Agile’a).

W czasie treningu, uczestnicy są poddawani wyzwaniom, które prowokują do myślenia pod kątem zasad Scruma oraz tego, co zmienią i zrobią po szkoleniu w swoich zespołach.

Kurs jest czymś więcej niż serią slajdów przedstawianych przez trenera. W czasie warsztatu nie są używane praktycznie slajdy, a uczestnicy szkolenia pracują zespołowo na prawdziwych case’ach.

W ramach kursu PSM

 • materiały szkoleniowe akredytowane Scrum.org, materiały w języku angielskim
 • voucher na egzamin PSM I
 • 40% zniżki na egzamin PSM II
 • szkolenie poprowadzone przez doświadczoną trenerkę i konsultantkę.
PSM II

Professional Scrum Master ™ II

To zaawansowany, intensywny warsztat skupiający się wokół empirycznego podejścia, zbudowany na bazie preferowanych postaw Scrum Mastera.

W ciągu dwóch dni, uczestnicy dowiedzą się o krytycznych obszarach, które wspierają rozwój skutecznego i efektywnego Scrum Master’a. Obszary te to: jak pryncypia i wartości Scrum’a wspierają Scrum Master’a w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób Scrum Master może wesprzeć zmianę otoczenia Scrum Team’u, stwarzając środowisko rosnącej zwinności. Rola Scrum Master’a jest złożona i to wymaga, aby Scrum Master był w stanie użyć różnych postaw. Warsztat 100% bez slajdów! Dodatkowo jako narzędzie pracy Scrum Mastera przećwiczysz kilka narzędzi facylitacyjnych (Liberating Structures), podzielę się także historiami z różnych organizacji.

W ramach kursu PSM II

 • Trening przeprowadzony w sposób interaktywny z doświadczoną trenerką,
 • Materiały szkoleniowe Scrum.org,
 • Voucher na egzamin PSM II o wartości 250 USD (2 podejścia),
 • Zniżka 40% na egzamin PSM III,
 • 14 punktów PDU.
PAL-E

Professional Agile Leadership Essentials ™ (PAL-E)

To wyjątkowy warsztat przeznaczony głównie dla Managerów, którzy wspierają zespoły Scrumowe i wdrażają zwinność w organizacji.

W czasie transformacji, podczas której organizacja staje się zwinna tj. „Agile” – rola zarządu, wyższej kadry menadżerskiej, każdej osoby w roli menedżera oraz każdego członka zwinnych zespołów jest niezbędna. To właśnie wszystkie szczeble w organizacji mają wpływ na to, jak jest zorganizowana ich praca, jak jest zarządzana oraz jak są mierzone efekty tej pracy. Zwinne zespoły nie są w stanie wypracować same tego wszystkiego bez wsparcia całej organizacji. Dążenie do zwinnej organizacji wymaga głębokich zmian u wszystkich zaangażowanych, a także wspólnego celu i sposobów współpracy.

Professional Agile Leadership Essentials jest 2-dniowym szkoleniem w formie warsztatów, bazującym na potrzebach organizacji. Warsztat z założenia ma wspierać liderów i menadżerów podczas wprowadzania zmiany w organizacji w:

 • w ogólnym spojrzeniu na to, czym jest Agile, z jakiego powodu organizacje potrzebują być Agile by przetrwać i uczestniczyć w zmieniającym się świecie, jak działa Agile i jak zmierzyć korzyści z biznesowego punktu widzenia
 • sposobach identyfikacji potencjalnych okazji i wpływu Agile’a na wartość biznesową.
 • możliwości porównania praktyk Agilowych z alternatywnymi praktykami biznesowymi.
 • zrozumieniu jak wspierać zmianę i wspierać agilowe zespoły przy użyciu podejścia empirycznego.
 • sposobach na radzenienie sobie z typowymi wyzwaniami, które na co dzień spotykaja zespoły agilowe i jak wspierać te zespoły poprzez usuwanie przeszkód i stania się tzw. servant-leader’em.
 • zrozumieniu jak mierzyć i wspierać agilowe dostarczanie produktu.

W ramach kursu PAL-E

 • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą szkolenie Professional Agile Leadership Essentials otrzymają voucher od Scrum.org na przystąpienie do egzaminu PAL I assessment. Wartość vouchera to 200$ (2 podejścia w cenie).
 • szkolenie prowadzone w formie warsztatowej przez doświadczoną trenerkę
 • 14 punktów PDU
 • profesjonalne materiały szkoleniowe PAL-E od Scrum.org.
PSPO

Professional Scrum Product Owner ™

Professional Product Owner to rola dużo szersza niż pisanie wymagań oraz zarządzanie Backlogiem Produktu.

Szkolenie przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera. W czasie dwóch dni warsztatowych uczestnicy będą doświadczać i ćwiczyć rolę na realnych przykładach, dzięki którym będzie im łatwiej zwiększyć zwinność biznesową w ich organizacjach.

Szkolenie – warsztat pozwala uczestnikom zrozumieć empiryczne zarządzanie produktem, uczy jak zmaksymalizować wartość produktu, przećwiczyć wizję i strategię biznesową, interesariuszy. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z miarami wartości i zwinności (czy to produktu czy też organizacji).
Szkolenie jest głównie przeznaczone dla Product Ownerów, jak również Agile Coachów, Scrum Masterów, Managerów, Project i Program Managerów oraz każdego, kto wspiera zwinne zarządzanie produktem w organizacji.
Tematy poruszane w czasie szkolenia to Zarządzanie Product Backlogiem, współpraca z Zespołem Developerskim, Scrum Masterem oraz otoczeniem. Szeroko jest omawiana rola Product Ownera, ale również Scrum Mastera i Development Teamu.

W ramach kursu PSPO

 • Szkolenie z doświadczoną trenerką i konsultantką
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe Scrum.org, w języku angielskim
 • Voucher na egzamin PSPO I (do 2 prób),
 • Zniżka 40% na egzamin PSPO II,
 • 14 punktów PDU.
PSK

Professional Scrum ™ with Kanban

Jest to dwudniowy warsztat, który uczy praktyków Scruma, jak zaaplikować praktyki Kanbana w ich pracy z zespołami.

Jest to dwudniowy warsztat, który uczy praktyków Scruma, jak zaaplikować praktyki Kanbana w ich pracy z zespołami. Szkolenie zawiera elementy teorii, case studies i praktyczne ćwiczenia, pozwalające uczestnikom zrozumieć jak ważna jest transparencja i tzw. „flow” odnoszące się do frameworka Scrum.

Podczas tego szkolenia, uczestnicy nauczą się, jak zastosować praktyki Kanbana w ich obecnych Scrumowych Zespołach, bez zmiany samego frameworka. Dowiedzą się także, które właściwe praktyki wprowadzić oraz jakie korzyści mogą czerpać ich Zespoły Scrumowe z zastosowania Scruma z Kanbanem.

Szkolenie polecam Scrum Masterom, Managerom, całym zespołom Scrumowym, Product Ownerom i wszystkim osom zainteresowanym tematem.

Uczestnicy dowiedzą się jak, w jaki sposób ich Scrumowe Zespoły mogą zaaplikować uzupełniające praktyki z Kanbana, nadal pracując w Scrumie i nie zmieniając frameworka. 

Celem szkolenia jest

 • Zrozumienie tego, jak działa „flow” w kontekście Scruma.
 • Zaznajomienie się z praktykami Kanbana, które mogą wprowadzić Zespoły Scrumowe w celu poprawy ich efektywności i produktywności. 
 • Zrozumienie jak efektywnie używać właściwych praktyk Kanbanowych bez zmiany samego frameworka Scrum.
 • Nauczenie się, jakie jest praktyczne podejście do poprawy transparencji i widoczności pracy Zespołów Scrumowych.

W ramach kursu PSK

 • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą szkolenie Professional Scrum with Kanban otrzymają voucher od Scrum.org na przystąpienie do egzaminu PSK assessment. Wartość vouchera to 200$ (2 podejścia w cenie).
 • szkolenie prowadzone w formie warsztatowej przez doświadczoną trenerkę
 • 14 punktów PDU
 • profesjonalne materiały szkoleniowe PSK od Scrum.org
PSU

Professional Scrum ™ with User Experience

Warsztat pokazuje, że UX to część Scrum Teamu, wspólnie dostarczająca Increment.

Szkolenie trwa 2 dni i jest przeprowadzane w formie warsztatowej.
Podczas pracy warsztatowej uczestnicy eksperymentują i ćwiczą na realnym przykładzie, jest to forma symulacji, która – zgodnie z badaniami – pozwala na lepsze zaznajomienie się z tematem poprzez doświadczanie na sobie.
Szkolenie jest wartościowe również z innego powodu. Obala mity, które narosły wokół zwinnych praktyk związanych z UX. Warsztat pokazuje, że UX to część Scrum Teamu, wspólnie dostarczająca Increment.
Dodatkowo uczestnicy kończą warsztaty z pakietem narzędzi, gotowych natychmiast do wdrożenia w ich w zespole i organizacji.
 • Scrum with UX enhances continuous learning
 • Formułowanie pracy jako problemów do rozwiązania
 • Outcomes over outputs
 • Zarządzanie pracą UX w Scrum
 • Użytkownicy
 • Eksperymentowanie

W ramach kursu

 • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą szkolenie Professional Scrum with UX otrzymają voucher od Scrum.org na przystąpienie do egzaminu PSU I assessment. Wartość vouchera to 200$ (2 podejścia w cenie).
 • szkolenie prowadzone w formie warsztatowej przez doświadczoną trenerkę
 • 14 punktów PDU
 • profesjonalne materiały szkoleniowe PSU od Scrum.org.
PAL-EBM

Professional Agile Leadership ™ - Evidence-Based Management ™

Jest jednodniowym wydarzeniem (8 godzin), podczas którego uczestnicy dowiedzą się czym jest EBM oraz jak go zastosować poprzez szereg ćwiczeń.

Ciągle zmieniające się potrzeby rynku i klientów powodują nieustanną potrzebę dostosowywania się oraz posiadania faktów, które pomagają w podjęciu właściwej decyzji – wszystko po to, aby osiągnąć zwinność biznesową i dostarczyć wartość kllientom. Mimo to, nadal organizacje często podchodzą do wyzwań związanych ze zmieniającym się rynkiem i oczekiwaniami klientów w sposób tradycyjny. Niektórzy używają nawet zwinnych praktyk, a jednak wciąż oczekują, że spełnienie długoterrminowych planów będzie  możliwe poprzez dokładne planowanie, mierzenie postępu oraz niezmienne metryki.
Z tego właśnie powodu Scrum.org stworzył Evidence-Based Management ™ (EBM) framework – zwinne podejście, które pomaga liderom i zespołom dostarczać wartość dla klientów oraz organizacji. EBM skupia się na wspomnianej wartości dla klientów oraz planowanych eksperymentach, żeby osiągnąć strategiczne cele.
Kurs Professional Agile Leadership ™ – Evidence-Based Management ™ (PAL-EBM) jest jednodniowym wydarzeniem (8 godzin), podczas którego uczestnicy dowiedzą się czym jest EBM oraz jak go zastosować poprzez szereg ćwiczeń. W szczególności podczas szkolenia będziemy omawiać i ćwiczyć:
 • Użycie empiryzmu do ustanowienia i osiągnięcia strategicznych celów, zarządzania niepewnością i złożonością poprzez eksperymentowanie oraz adaptowanie celów na bieżąco.
 • Stworzenie środowiska, które wspiera użycie jasnych celów, właściwych miar i zaufania, żeby umożliwić samo-zarządzanie i autonomię.
 • Zmiana mindsetu z tradycyjnego mierzenia postępu prac oraz mierzenia efektywności zespołu w stronę orientacji na klienta i poprawy dostarczanej wartości.
 • Prowadzenie operacyjnych usprawnień poprzez użycie tzw. Kluczowych Obszarów wartości, ang. Key Value Areas (Unrealized Value, Current Value, Time-to- Market, and the Ability to Innovate) jako źródeł do podejmowania decyzji w oparciu o fakty.

Tematy kursu PAL-EBM :

 • Zrozumienie niezbędnych aspektów celów i miar oraz tego, jak one wpływają na zachowania, organizacyjną kulturę i wartości.
 • Wsparcie organizacji w podkreśleniu empiryzmu jako podejścia właściwego dla agile leadershipu. Użycie eksperymentowania, żeby w sposób przyrostowy zmierzać w kierunku organizacyjnych celów.
 • Podkreślenie, jak cele i zaufanie, gdy współdziałają, umożliwiają autonomię, transparencję i dostarczanie wartości.
 • Korelacja przewodzenia na rynku i zrównoważonego rozwoju z ciekawością, adaptacją i empiryzmem.
 • Zrozumienie jak używać EBM oraz KVAs, aby skupić się na metrykach, które poprawiają wartość rynkową i operacyjne możliwości.

Dla kogo?

 • Zarząd
 • Agile Coaches
 • Scrum Masterzy
 • Product Ownerzy
 • Konsultanci
PSFS

Professional Scrum ™ Facilitation Skills

Podczas szkolenia uczestnicy skoncentrują sie na tym jak zaadoptować facylitację, łącząc ją z wartościami frameworka Scrum.

Professional Scrum Facilitation Skills jest jednodniowym interaktywnym kursem stworzonym by pomóc osobom praktykującym w środowisku Scrum rozwijać swoje umiejętności facylitacji oraz lepiej porozumieć sie ze swoimi zespołami, zarządem oraz klientami. Szkolenie uczy jak efektywnie zrozumieć i wykorzystać techniki facylitacyjne, które pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz wpływają pozytywnie na przebieg wydarzeń Scrumowych. Przekłada się to na osiąganie lepszych rezultatów. Podczas szkolenia uczestnicy skoncentrują sie na tym jak zaadoptować facylitację, łącząc ją z wartościami frameworka Scrum. Uczniowie zmierzą się z szeregiem stworzonych scenariuszy oraz nauczą się jakich technik użyć do ich rozwiązania.

Tematy kursu PSFS

 • Rozwijanie umiejętności facylitacji i nauczenie się myślenia facylitatora
 • Zasady i pryncypia facylitacji
 • Zrozumienie roli zasad facylitacji oraz wartości frameworka Scrum we współpracy z zespołami Scrumowymi
 • Zrozumienie w jaki sposób facylitacja może rozwiązać trudne sytuacje z jakimi mierzy się większość zespołów Scrumowych
 • Poznanie elementów dynamiki grupy i ich wpływu na proces podejmowania decyzji
 • Wzmocnienie współpracy, uczestnictwa i zaangażowania w zespole. Nauczenie sie umiejętności podejmowania decyzji przez grupę przy użyciu postawy facylitatora oraz odpowiednich narzędzi
 • Uczestnicy otrzymają zestaw narzędzi i technik facylitacji oraz zrozumieją w jakich sytuacjach je zastosować

Dla kogo?

 • Scrum Masterzy oraz inni członkowie zespołów scrumowych, którzy chcą nauczyć się zasad facylitacji oraz wykorzystania ich w pracy z zespołem
 • Agile Coachowie, Scrum Coachowie, Konsultanci
 • Wszystkie osoby, które chciałyby wzmocnić swoje umiejętności facylitatoraTo szkolenie nie jest polecane osobom mającym małe doświadczenie w pracy z frameworkiem Scrum

W ramach kursu PSFS :

 • Akredytowane materiały szkoleniowe Scrum.org
 • 2 podejścia do egzaminu Professional Scrum Facilitation Skills
 • 7 punktów PDU

Jak odpowiednio wybrać szkolenia Scrum dla siebie?

Często otrzymuję takie pytanie od Was, od działów HR, działów Szkoleń oraz od Managerów departamentów. To naturalne, że takie wątpliwości się pojawiają przy całym bogactwie oferowanych warsztatów i trudno się zdecydować, co będzie najbardziej odpowiednie dla firmy czy osoby indywidualnej. Poniższy artykuł nie zastąpi nam bezpośredniej rozmowy, ale może pomóc sprecyzować Wasze potrzeby.

Bazując na Waszych zapytaniach, stworzyłam tutaj mini-przewodnik o rodzajach szkoleń oraz to, na co powinniście zwrócić uwagę przy wyborze.
Szkolenia scrum

Zapytaj o szkolenie wewnętrzne dla swojej firmy
Napisz!

Przewiń do góry