Logo PSM Advanced

Professional Scrum Master™ - Advanced

To zaawansowany, intensywny warsztat skupiający się wokół empirycznego podejścia, zbudowany na bazie preferowanych postaw Scrum Mastera.

W ciągu dwóch dni, uczestnicy dowiedzą się o krytycznych obszarach, które wspierają rozwój skutecznego i efektywnego Scrum Master’a. Obszary te to: jak pryncypia i wartości Scrum’a wspierają Scrum Master’a w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób Scrum Master może wesprzeć zmianę otoczenia Scrum Team’u, stwarzając środowisko rosnącej zwinności. Rola Scrum Master’a jest złożona i to wymaga, aby Scrum Master był w stanie użyć różnych postaw. Warsztat 100% bez slajdów! Dodatkowo jako narzędzie pracy Scrum Mastera przećwiczysz kilka narzędzi facylitacyjnych (Liberating Structures), podzielę się także historiami z różnych organizacji.

W ramach kursu PSM Advanced

  • Trening przeprowadzony w sposób interaktywny z doświadczoną trenerką,
  • Materiały szkoleniowe Scrum.org,
  • Voucher na egzamin PSM-A o wartości 250 USD (2 podejścia),
  • Zniżka 40% na egzamin PSM III,
  • 14 punktów PDU.

Jesli chcesz zamówić szkolenie Scrum.org wewnętrznie do firmy, skontaktuj się z nami. Oferujemy zniżki przy zamówieniach grupowych!

Napisz wiadomość!