Transformacja Agile & Konsulting

Proces zwinnej transformacji w organizacji jest uważany za długotrwałe zaangażowanie. W rzeczywistości, ten process nigdy sie nie kończy. Wynika to z ciągłej zmiany, ulepszeń, jakie przechodzi organizacja w trakcie. Można by ten proces nazwać “zwinną podróżą”. Pomagam organizacjom rozpocząć ten proces i uczę, jak przy użyciu Inspekcji i Adaptacji budować zwinną firmę.

Proces Transformacji Agile

Audyt

 • Na poziomie organizacji (portfolio, struktura, Leadership)
 • Business Agility, Product Delivery
 • Kultura organizacji
 • Zespoły

Audyt jest przeprowadzany przez metody porównawcze, kwantyfikowany, a także poprzez wywiady, obserwacje, ankiety, krótkie warsztaty. Rezultaty są prezentowane w połączeniu z rekomendacjami/sugestiami.

* Audyt może być przeprowadzony jako osobna usługa

Transformacja Agile

 • Cele Transformacyjne
 • Tzw. Value-Driven
 • Mierzenie wartości i zwinności (Agility)
 • Empiryczne podejście (Inspekcja & Adaptacja w warunkach Transparencji)
 • Zaangażowane są wszystkie poziomy w organizacji (od zespołów po zarząd/Top Management)
 • Zaangażowane są inne departamenty, w zależności od specyfiki firmy, na przykład: HR, Prawny, Marketing, Sprzedaż, IT, Product/Business, działy wsparcia klienta, etc.)
 • Agile/Lean Product Portfolio Management
 • Agile Leadership
 • Szkolenia i warsztaty (akredytowane Scrum.org lub dostosowane do potrzeb)
 • Przekazywanie wiedzy i praktyki odpowiednim pracownikom (np. Scrum Masterzy, Product Ownerzy, Managerowie I Agile Coache), aby mogli samodzielnie kontynuować proces, gdy Konsultant opuści organizację

Transformacja jest prowadzona na podstawie aktualnego stanu i tego, czego się dowiedzieliśmy. W przeciwieństwie do detalicznie opisanych procesów transformacyjnych, zaplanowanych na miesiące, to podejście umożliwia częste walidacje i adaptację zgodnie z bieżącymi wynikami, faktami, aktualną wartością i szansami, jakie stoją przed produktami i firmą.

Zalety takiego podejścia: zwiększenie świadomości skierowanej na tzw. Value-delivery (dostarczanie wartości); ciągłe pomiary zwinności biznesowej (business agility) oraz organizacyjnych możliwości; wszystkie odpowiednie departamenty są zaangażowane; organizacja uczy się podejścia Agile oraz Lean.

* Najlepiej, gdy Transformacja jest poprzedzona Audytem, aby mieć aktualny obraz sytuacji w firmie.

Konsulting

 • Agile Leadership (zobacz więcej)
 • Evidence-Based Management (zobacz więcej)
 • Product Ownership
 • Agile Coaching
 • Szkolenia i warsztaty (akredytowane Scrum.org lub dostosowane do potrzeb)
 • Mentoring
 • Coaching

Konsulting jest procesem wspierania organizacji (lub departamentów) poprzez porady eksperckie. W tym wypadku, podejście jest ściśle związane ze wszystkimi poziomami w organizacji, w szczególności z zarządem (top management) oraz średnim szczeblem managerskim (mid-management).

* Konsulting może być przeprowadzony jako osobna usługa.

Konsulting

 • Agile Leadership (zobacz więcej)
 • Evidence-Based Management (zobacz więcej)
 • Product Ownership
 • Agile Coaching
 • Szkolenia i warsztaty (akredytowane Scrum.org lub dostosowane do potrzeb)
 • Mentoring
 • Coaching

Konsulting jest procesem wspierania organizacji (lub departamentów) poprzez porady eksperckie. W tym wypadku, podejście jest ściśle związane ze wszystkimi poziomami w organizacji, w szczególności z zarządem (top management) oraz średnim szczeblem managerskim (mid-management).

* Konsulting może być przeprowadzony jako osobna usługa.

Potrzebujesz więcej informacji?