grafika PSPO

Professional Scrum Product Owner ™

Professional Product Owner to rola dużo szersza niż pisanie wymagań oraz zarządzanie Backlogiem Produktu.

Szkolenie przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera. W czasie dwóch dni warsztatowych uczestnicy będą doświadczać i ćwiczyć rolę na realnych przykładach, dzięki którym będzie im łatwiej zwiększyć zwinność biznesową w ich organizacjach.

Szkolenie – warsztat pozwala uczestnikom zrozumieć empiryczne zarządzanie produktem, uczy jak zmaksymalizować wartość produktu, przećwiczyć wizję i strategię biznesową, interesariuszy. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z miarami wartości i zwinności (czy to produktu czy też organizacji).
Szkolenie jest głównie przeznaczone dla Product Ownerów, jak również Agile Coachów, Scrum Masterów, Managerów, Project i Program Managerów oraz każdego, kto wspiera zwinne zarządzanie produktem w organizacji.
Tematy poruszane w czasie szkolenia to Zarządzanie Product Backlogiem, współpraca z Zespołem Developerskim, Scrum Masterem oraz otoczeniem. Szeroko jest omawiana rola Product Ownera, ale również Scrum Mastera i Development Teamu.
 

W ramach kursu PSPO

  • Szkolenie z doświadczoną trenerką i konsultantką
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe Scrum.org, w języku angielskim
  • Voucher na egzamin PSPO I (do 2 prób),
  • Zniżka 40% na egzamin PSPO II,
  • 14 punktów PDU.

Jesli chcesz zamówić szkolenie Scrum.org wewnętrznie do firmy, skontaktuj się z nami. Oferujemy zniżki przy zamówieniach grupowych!

Napisz wiadomość!