grafika PSU

Professional Scrum ™ with User Experience

Warsztat pokazuje, że UX to część Scrum Teamu, wspólnie dostarczająca Increment.Szkolenie trwa 2 dni i jest przeprowadzane w formie warsztatowej.Podczas pracy warsztatowej uczestnicy eksperymentują i ćwiczą na realnym przykładzie, jest to forma symulacji, która – zgodnie z badaniami – pozwala na lepsze zaznajomienie się z tematem poprzez doświadczanie na sobie.

Szkolenie jest wartościowe również z innego powodu. Obala mity, które narosły wokół zwinnych praktyk związanych z UX. Warsztat pokazuje, że UX to część Scrum Teamu, wspólnie dostarczająca Increment.

Dodatkowo uczestnicy kończą warsztaty z pakietem narzędzi, gotowych natychmiast do wdrożenia w ich w zespole i organizacji.

 • Scrum with UX enhances continuous learning
 • Formułowanie pracy jako problemów do rozwiązania
 • Outcomes over outputs
 • Zarządzanie pracą UX w Scrum
 • Użytkownicy
 • Eksperymentowanie

W ramach kursu

 • Scrum with UX enhances continuous learning
 • Formułowanie pracy jako problemów do rozwiązania
 • Outcomes over outputs
 • Zarządzanie pracą UX w Scrum
 • Użytkownicy
 • Eksperymentowanie

Jesli chcesz zamówić szkolenie Scrum.org wewnętrznie do firmy, skontaktuj się z nami. Oferujemy zniżki przy zamówieniach grupowych!

Napisz wiadomość!