Rynek szkoleń związanych ze Scrum i Agile rozwija się dynamicznie. To jest naprawdę świetna wiadomość, ponieważ zwinność wychodzi już dawno poza branżę IT i oznacza to, że coraz więcej organizacji zmierza w kierunku bycia zwinnymi.

Często otrzymuję takie pytanie od Was, od działów HR, działów Szkoleń oraz od Managerów departamentów. To naturalne, że takie wątpliwości się pojawiają przy całym bogactwie oferowanych warsztatów i trudno się zdecydować, co będzie najbardziej odpowiednie dla firmy czy osoby indywidualnej. Poniższy artykuł nie zastąpi nam bezpośredniej rozmowy, ale może pomóc sprecyzować Wasze potrzeby.

Bazując na Waszych zapytaniach, stworzyłam tutaj mini-przewodnik o rodzajach szkoleń oraz to, na co powinniście zwrócić uwagę przy wyborze.

Zacznij od potrzeb

Spójrz na potrzeby w Twoim otoczeniu. Przyjrzyj się czego brakuje, jakiej wiedzy, jakich doświadczeń? Co mogłoby najbardziej pomóc? W czasie wywiadów z firmami pytam zawsze o potrzeby. Jeśli jednak zapisujesz się indywidualnie na szkolenie otwarte, z reguły jesteś osobą zdecydowaną na konkretny zasób doświadczeń.

W jakiejkolwiek jednak dozie niepewności, jeśli nie wiesz, które szkolenie byłoby dla Ciebie bądź Twojej firmy najbardziej odpowiednie, zorientuj się jakie są potrzeby w firmie na takich poziomach, jak na przykładzie:

 • Zarząd
 • Management średniego szczebla (tzw. Middle Management)
 • Produkt/Biznes
 • Scrum Masterzy/Agile Coachowie
 • Zespoły
 • Interesariusze (stakeholders)
 • Inne. Jakie?

W jakim obszarze jest najwięcej wyzwań? Przykłady:

 • Dostarczanie produktu/wartości
 • Podział organizacyjny biznes – IT
 • Tzw. Time-to-market
 • Brak sensownych metryk, mierzących wartość
 • Micromanagement – nadmierna kontrola Liderów
 • Hierarchiczność organizacji
 • Niezrozumienie na linii Management – Zespoły
 • Wprowadzanie zwinności (Agility) w organizacji, w produkcie, w zespołach
 • Struktura projektowa czy produktowa, inna?
 • Braki w doświadczeniu i wiedzy Scrum Masterów, Product Ownerów czy innych ról
 • Inne. Jakie?

Zobacz również na swoje potrzeby: Jak szkolenie może mi pomóc we wprowadzaniu zmian w organizacji? Jak wpłynie na mój rozwój? Czego muszę się dowiedzieć?

To wstępnie pomoże Ci w wyborze odpowiedniego szkolenia. W razie wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z prowadzącym/ą.

Rodzaje szkoleń

Ze względu na organizację szkoleń, można je podzielić na:

Szkolenia otwarte (publiczne)

Na takie szkolenie czy też warsztat może zapisać się każdy. Indywidualnie jako osoba prywatna lub poprzez swoją firmę. Takie szkolenia odbywają się w publicznym miejscu, np. sali konferencyjnej w hotelu.

W moim wypadku są to z reguły akredytowane szkolenia Scrum.org, które organizuję w różnych miejscach w Polsce lub innym kraju.

Ostatnio szkolenia publiczne organizuję także w wersji online.

Szkolenia zamknięte

To są takie wydarzenia, które są organizowane dla całej grupy z organizacji. Często jest to seria szkoleń dla całej firmy. Najczęściej odbywają się w siedzibie klienta lub wynajętej sali przez klienta. Mogą być również w wersji online, akredytowane lub dedykowane.

Szkolenia również mogą być akredytowane – jak w moim przypadku przez Scrum.org oraz dedykowane, tj. zorganizowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb klienta.

Szkolenia akredytowane

To szkolenia, które odbywają się z ramienia organizacji certyfikującej (np. u mnie to Scrum.org). Oznacza to, że trener musi posiadać uprawnienia, certyfikacje, akredytacje danej organizacji na przeprowadzanie takich szkoleń. Innymi słowy, posiadanie przez trenera/kę takiej akredytacji zapewnia klienta o jakości takiego szkolenia. Trener/ka musi przejść przez szereg egzaminów, weryfikacji wiedzy, doświadczenia i umiejętności, wykazać lata doświadczenia, zanim otrzyma akredytację.

Ponadto, organizacja wraz z trenerami dba o jak najlepszy możliwy kontent w danym momencie. Materiały aktualizowane są nieustannie, aby zapewnić jak najlepszy proces uczenia. Jeśli mowa o uczeniu się, to szkolenia takie są skonstruowane w ten sposób, aby doświadczenie uczestnika, a związku z tym zapamiętywanie, było na pierwszym miejscu. Odbywa się to w oparciu o aktualne dane naukowe o procesie facylitacji, uczenia się i zapamiętywania.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu może podejść do egzaminu i po jego zdaniu otrzymać certyfikat międzynarodowy (inne organizacje mogą mieć inny proces certyfikacji uczestnika).

To najczęściej zamawiany rodzaj szkoleń w mojej firmie. Takie szkolenie może odbywać się w formie publicznej (otwartej), zamkniętej, online lub osobiście (na miejscu).

Szkolenia dedykowane

To szkolenia zorientowane na specyficzne potrzeby klienta, które z jakiegoś powodu nie mogą być pokryte szkoleniami akredytowanymi. W takiej sytuacji wymagana jest rozmowa z Zamawiającym, zebranie potrzeb uczestników i szerszego spojrzenia na ich potrzeby w kontekście organizacji.

Z zakresu moich przykładów mogą to być:

Zwinne zarządzanie ryzykiem (Agile Risk Management), warsztaty transformacyjne, szkolenia z dysfunkcji zespołowych z udziałem zespołów, wstęp do Agile, wstęp do Scruma, Warsztaty dla Zarządu, mierzenie zwinności oparte na Evidence-Based Management i wiele innych.

Ze względu na sposób dostarczenia szkolenia, możemy podzielić je na:

Szkolenia stacjonarne (in-person)

To szkolenia oferowane w środowisku fizycznym. Trener/ka spotyka się z uczestnikami w ustalonym miejscu (albo publicznym w przypadku szkoleń otwartych albo w siedzibie klienta, w przypadku szkoleń zamkniętych). Szkolenie takie może być akredytowane lub dedykowane.

Szkolenia online (virtual class)

Te szkolenia z kolei nazywane są inaczej zdalnymi. Trener/ka i uczestnicy łączą się za pomocą ustalonego narzędzia np. Zoom, MS Teams. W przypadku moich szkoleń online, używam dodatkowo kilku innych środków przekazu, niż tylko video. Są to m.in.: Mural, tablica flipchart fizyczna, gdzie uczestnicy mogą wyraźnie widzieć, co aktualnie rysuję, oraz najnowszy sprzęt, który pozwala na szybkie przełączanie kamer, plansz, potrzebnych widoków.

Szkolenie może mieć charakter publiczny, zamknięty, akredytowany lub dedykowany.

Dodatkowe porady

Zwróć uwagę kim jest trener/ka. Czy ma odpowiednie doświadczenie w tym, czego uczy? Na przykład osoba ma małe doświadczenie w pracy w Scrumie, a spore w tradycyjnym zarządzaniu projektami, jednak oferuje szkolenia ze Scruma. Czy posiada kwalifikacje (np. kurs trenerski, studia podyplomowe, akredytacje)? Jak długo szkoli?

Jakie są opinie klientów?

Czy osoba posiada realne doświadczenie z wprowadzania zwinnych zmian w organizacjach? Czy ma międzynarodowe doświadczenie, które pozwala na dzielenie się realnymi przykładami z innych kultur?

Sprawdź, czy trener jest rzeczywiście akredytowany. W przypadku Scrum.org można to łatwo zweryfikować na stronie: https://www.scrum.org/find-trainers?country=Poland&coaching=All

Dodatkowo można spojrzeć na zweryfikowane opinie klientów. Na przykład w Scrum.org mamy opinie na serwisie Trustpilot, w których widoczne są informacje, czy użytkownik jest zweryfikowany, tj. uczestniczył w szkoleniu i otrzymał linka po nim z prośbą o feedback.

Piszę o tym, ponieważ istnieje kilka firm, które do złudzenia przypominają akredytowane szkolenia, oferują zdawalność certyfikatów, czasem nie ma na stronie z ofertą kursu podanego trenera, który będzie przeprowadzał szkolenie.

To bardzo ważne kim jest trener, ponieważ w przypadku uczenia ze Scrum, Agile czy Kanban, jest wiele mitów krążących wokół tych tematów, mechanicznego postrzegania frameworka i dostarczania, ról w Scrumie, które bywają źle interpretowane i wiele innych. Możesz być zatem wprowadzony/a w błąd.

Inna kwestia, to osobowość trenera. Jedni wolą osoby spokojne, inni dynamiczne. Zapytaj o opinię znajomych, przeczytaj rekomendacje.

Z kolei jeśli jesteś pracodawcą, który rekrutuje, możesz w łatwy sposób sprawdzić, czy wprowadzony przez kandydata do CV certyfikat jest prawdziwy (piszę to z perspektywy doświadczeń siebie, jako osoby rekrutującej w przeszłości do swoich lub innych zespołów). Sprawdzisz to tutaj: https://www.scrum.org/certification-list w sytuacji naszych certyfikatów. Pamiętaj, w każdej organizacji powinna istnieć możliwość weryfikacji posiadanych tytułów.

Jeśli certyfikacja, to…

Zwróć również uwagę na to, z jakiej organizacji pochodzi szkolenie, jeśli jest akredytowane. Czy jest to szanowana organizacja, a jej egzaminy i certyfikaty mają wysoką jakość i są rozpoznawalne na całym świecie?

Poziom wiedzy i doświadczenia

Jeśli uważasz, że jesteś osobą początkującą i myślisz o akredytowanym szkoleniu ze Scruma, to warto wybrać szkolenie z I poziomu, czyli Professional Scrum Foundations (może uczestniczyć cały zespół wraz z Product Ownerem i Managerem!), żeby zrozumieć za pomocą realistycznej symulacji, jak działa Scrum. Szczególnie polecam dla firm, które są na początku tranzycji w stronę Agile lub dla zespołów/działów, które potrzebują poznać Scruma z praktycznej strony.

Z kolei Professional Scrum Master I i Professional Scrum Product Owner I, to oferta dla osób z potrzebą zrozumienia konkretnej roli w Scrumie. Poza wyżej wymienionymi rolami, te szkolenia również są wartościowe dla Project i Program Managerów, Managerów, Product Managerów, Business Analityków.

Dla praktykujących role lub osób bezpośrednio współpracującymi z daną rolą oraz ogólnie praktyków Scruma, mogę doradzić zaawansowane szkolenia Professional Scrum Product Owner – Advanced oraz Professional Scrum Master II (Advanced).

Również dla praktyków – w zależności od zainteresowań i potrzeb  – dostępne są szkolenia

Professional Scrum with UX (to szkolenie zorientowane jest na wspólne tworzenie eksperymentów i ścisłą współpracą z Product Ownerem) oraz Professional Scrum with Kanban (tutaj ćwiczymy praktyki z Kanbana, które wspierają zespoły i produkt).

Z kolei dla Managerów, szczególnie ze średniego szczebla, a także Project i Program Managerów, Scrum Masterów oraz Agile Coachów, szkolenie Professional Agile Leadership – Essentials może okazać się trafnym wyborem. Tutaj skupiamy się na roli Leadera w zwinnym środowisku, wyzwaniach podczas zmiany organizacyjnej, dojrzałości samego Leadera oraz zespołów.

Ten mini-przewodnik powstał z myślą o Tobie, bazując na Waszych pytaniach i potrzebach, które zgłaszacie. Zawsze, w razie wątpliwości napisz.

Ten materiał został przygotowany przeze mnie, bez wsparcia AI.