grafika PAL-E

Professional Agile Leadership Essentials ™

To wyjątkowy warsztat przeznaczony głównie dla Managerów, którzy wspierają zespoły Scrumowe i wdrażają zwinność w organizacji.

W czasie transformacji, podczas której organizacja staje się zwinna tj. „Agile” – rola zarządu, wyższej kadry menadżerskiej, każdej osoby w roli menedżera oraz każdego członka zwinnych zespołów jest niezbędna. To właśnie wszystkie szczeble w organizacji mają wpływ na to, jak jest zorganizowana ich praca, jak jest zarządzana oraz jak są mierzone efekty tej pracy. Zwinne zespoły nie są w stanie wypracować same tego wszystkiego bez wsparcia całej organizacji. Dążenie do zwinnej organizacji wymaga głębokich zmian u wszystkich zaangażowanych, a także wspólnego celu i sposobów współpracy.

Professional Agile Leadership Essentials jest 2-dniowym szkoleniem w formie warsztatów, bazującym na potrzebach organizacji. Warsztat z założenia ma wspierać liderów i menadżerów podczas wprowadzania zmiany w organizacji w:

  • w ogólnym spojrzeniu na to, czym jest Agile, z jakiego powodu organizacje potrzebują być Agile by przetrwać i uczestniczyć w zmieniającym się świecie, jak działa Agile i jak zmierzyć korzyści z biznesowego punktu widzenia
  • sposobach identyfikacji potencjalnych okazji i wpływu Agile’a na wartość biznesową.
  • możliwości porównania praktyk Agilowych z alternatywnymi praktykami biznesowymi.
  • zrozumieniu jak wspierać zmianę i wspierać agilowe zespoły przy użyciu podejścia empirycznego.
  • sposobach na radzenienie sobie z typowymi wyzwaniami, które na co dzień spotykaja zespoły agilowe i jak wspierać te zespoły poprzez usuwanie przeszkód i stania się tzw. servant-leader’em.
  • zrozumieniu jak mierzyć i wspierać agilowe dostarczanie produktu.

W ramach kursu PAL-E

  • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą szkolenie Professional Agile Leadership Essentials otrzymają voucher od Scrum.org na przystąpienie do egzaminu PAL I assessment. Wartość vouchera to 200$ (2 podejścia w cenie).
  • szkolenie prowadzone w formie warsztatowej przez doświadczoną trenerkę
  • 14 punktów PDU
  • profesjonalne materiały szkoleniowe PAL-E od Scrum.org.

Jesli chcesz zamówić szkolenie Scrum.org wewnętrznie do firmy, skontaktuj się z nami. Oferujemy zniżki przy zamówieniach grupowych!

Napisz wiadomość!