Liberating Structures - warsztaty facylitacyjne

Warsztaty moga być przeprowadzone w trybie 4 lub 8 godzinnym w zależności od potrzeb zamawiającego. Szkolenie skupia się na technikach facylitacji, wzmocnieniu kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów poprzez Liberating Structures. W czasie warsztatu uczestnicy praktykują zestaw struktur Liberating Structures, aby po szkoleniu potrafili zaimplementować w swoich zespołach.

Liberating Structures - Tematy kursu

  • facylitacja pomaga poprawić kreatywność i rozwiązywanie problemów
  • konkretny wybrany zestaw struktur

Liberating Structures - warsztaty facylitacyjne - Dla kogo?

  • dla każdego, kto jest zainteresowany facylitacją i Liberating Structures
  • zwłaszcza managerowie, Scrum Master, Product Owner, członkowie
    zespołów

Kursy autorskie oferowane są jako wewnętrzne szkolenia dla firm. Zapraszamy do kontaktu.

Zapytaj o to szkolenie