Rok 2022 przyniósł nam najnowsze szkolenie od Scrum.org! Tym razem została zapełniona luka związana z umiejętnością facylitacji w Scrumie.

Jak każde szkolenie Scrum.org, również i to jest interaktywne. Oznacza to balans ilości teorii w stosunku do przećwiczenia struktur, technik i sposobu myślenia o facylitacji. Zatem jeśli ktoś oczekuje wykładowej formy, to z pewnością to szkolenie nie będzie odpowiednie.

Zespoły Scrumowe są samozarządzające, interdyscyplinarne i potrafią dostarczać regularnie wartość. Czasem jednak nie wszystkie interakcje, czy to w zespole, czy pomiędzy zespołem a interesariuszami, zachodzą zgodnie z oczekiwaniami. Pojawiają się niedomówienia, niezrozumienie, konflikty. Efektywna facylitacja może pomóc w przezwyciężeniu tych problemów.

Kurs został stworzony z myślą o wszystkich osobach, które chciałyby wzmocnić swoje umiejętności facylitatora. Z pewnością grupą docelową będą Scrum Masterzy, Agile Coachowie, Product Ownerzy, Managerowie, Konsultanci oraz inne zainteresowane osoby. 

Trening jest dedykowany osobom, które mają już doświadczenie w Scrumie. Podczas szkolenia nie będzie powrotu do podstaw frameworka po to, aby skupić się na facylitacji w kontekście Scruma.

Szkolenie Professional Scrum Facilitation Skills skupia się na kilku zasadniczych obszarach:

  • Doskonalenie umiejętności facylitatora
  • Rozwiązywanie problemów
  • Budowanie konsensusu
  • Utrzymywanie transparencji

Umiejętności, które są oczekiwane jako efekt szkolenia:

  • Zasady i pryncypia facylitacji. Rola Wartości Scruma w zdrowej współpracy w Zespołach Scrumowych
  • Uzyskanie umiejętności facylitatora, który skupia się na potencjale wynikającym z różnych perspektyw zespołów czy stakeholderów. Jednocześnie branie pod uwagę zmiennej dynamiki zespołów.
  • Zastosowanie zasad i technik facylitacji celem poprawienia Wydarzeń w Scrumie oraz innych interakcji
  • Wzmocnienie współpracy, uczestnictwa i zaangażowania w zespole, umiejętność podejmowania decyzji przez grupę przy użyciu postawy facylitatora oraz odpowiednich narzędzi.

Jest to jednodniowe szkolenie.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz nadchodzące terminy!

Ten materiał został przygotowany przeze mnie, bez wsparcia AI.