W tym odcinku obalimy niektóre mity związane ze skalowalnością Scruma. Uwaga. Opieram się na frameworku Nexus, bez detali. Na razie ogólne zasady skalowalności. Nagranie zostało zarejestrowane na Monte Spinale, 2 100 m n.p.m. nad miasteczkiem Madonna di Campiglio