Gdy organizacja jest w trakcie poprawy zwinności, rola zwinnych liderów jest nieoceniona. Ich wsparcie dla zespołów Scrumowych jest kluczowe, aby mogły odnieść sukces. Jest to druga część z serii Agile Leadership w ramach serii Scrum.org „Scrum Tapas”. Video jest dostępne w języku angielskim.