Magdalena Firlit logo
Magdalena Firlit logo

Agile Transformacja - warsztaty dla kadry zarządzającej

Ten 4 godzinny warsztat jest dedykowany wszystkim osobom, które podejmują decyzję w organizacji. Głównym zadaniem wydarzenia jest zdefiniowanie kluczowych organizacyjnych celi, prowadzących do zwinności, a także zdefiniowania metryk, aby na bieżąco weryfikować postęp. Ponadto, kadra zarządzająca stworzy listę tzw. organizacyjnych przeszkód (impediments), aby je eliminować. Warsztat będzie także obejmował trzy poziomy zmiany organizacji w kierunku zwinności:

  1. Sposób myślenia o zwinności (Mindset)
  2. Strategiczny
  3. Operacyjny

Efektem warsztatów są aktualne cele transformacyjne, metryki, wdrożenie mindsetu i strategii, a także zdefiniowane dysfunkcje i przeszkody w organizacji do dalszej eliminacji.

Agile Transformacja - tematy szkolenia

  1. Mindset, strategia, operacyjność. Zrozumienie tych trzech czynników pozwala spojrzeć z innej perspektywy na transformację oraz jej cele, a także przebieg.
  2. Definiowanie celów Agile Transformacji. Mierzalne cele zwinnej transformacji są kluczowe do uzyskania mierzalnych efektów.
  3. Definiowanie metryk. Metryki pozwalają nie tylko śledzić organizacyjne możliwości oraz biznesowe czynniki. Agile transformacja może być również mierzalna, a także jaki ma wpływ na klientów/użytkowników, organizację oraz biznes.
  4. Organizacyjne przeszkody. Wynikiem tego ćwiczenia jest zidentyfikowanie najważniejszych przeszkód organizacyjnych, które mogą być rozwiązane na  poziomie zarządu oraz dyrektorów

Agile Transformacja - Dla kogo?

  • Zarząd
  • Dyrektorzy
  • Wszystkie osoby, które biorą udział w podejmowaniu decyzji

Kursy autorskie oferowane są jako wewnętrzne szkolenia dla firm. Zapraszamy do kontaktu.

Artykuły powiązane z tematem szkolenia

agile transformation

Dlaczego transformacje Agile czasami się nie udają?

Bazując na moim doświadczeniu w środowiskach Agile od 2010 roku, postanowiłam dokonać rewizji i pewnych obserwacji w tym temacie. Niezależnie od domeny biznesowej czy produktowej, zaobserwowałam pewne powszechne reguły, które mogą zniszczyć Wasze wysiłki na drodze do wprowadzenia zwinności. Bądźcie uważni! Przede wszystkim należy podkreślić, że transformacja Agile się nie kończy. Jest to ciągły proces

Read More »
EBM

Wprowadzenie do Evidence-Based Management

W tym odcinku omawiam czym jest Evidence-Based Management oraz tłumaczę koncepcję używając przykładów. Jeśli rozważasz wprowadzenie EBM w swojej organizacji czy produkcie, to właśnie to video jest dla Ciebie! Organizacje mają trudność w mierzeniu wartości. Często skupiają się na mierzeniu czasu dostarczenia/produkcji featurów (Time-to-Market). Oczywiście miary te są istotne, jednak nie mogą być jedynym celem.

Read More »
post thumbnail

Czym jest Agile Leadership

W tym filmie Magdalena Firlit, Professional Scrum Trainer, tłumaczy co to znaczy być zwinnym liderem. Organizacje, które są w trakcie transformacji Agile, potrzebują zwinnego leadershipu. W tym video dowiesz się co to jest Agile Leadership (zwinne przywództwo). Jest to pierwszy film w serii Agile Leadership w ramach Scrum.org o nazwie „Scrum Tapas”. Film jest dostępny

Read More »

Zapytaj o to szkolenie