Agile Transformacja - warsztaty dla kadry zarządzającej

Ten 4 godzinny warsztat jest dedykowany wszystkim osobom, które podejmują decyzję w organizacji. Głównym zadaniem wydarzenia jest zdefiniowanie kluczowych organizacyjnych celi, prowadzących do zwinności, a także zdefiniowania metryk, aby na bieżąco weryfikować postęp. Ponadto, kadra zarządzająca stworzy listę tzw. organizacyjnych przeszkód (impediments), aby je eliminować. Warsztat będzie także obejmował trzy poziomy zmiany organizacji w kierunku zwinności:

  1. Sposób myślenia o zwinności (Mindset)
  2. Strategiczny
  3. Operacyjny

Efektem warsztatów są aktualne cele transformacyjne, metryki, wdrożenie mindsetu i strategii, a także zdefiniowane dysfunkcje i przeszkody w organizacji do dalszej eliminacji.

Agile Transformacja - tematy szkolenia

  1. Mindset, strategia, operacyjność. Zrozumienie tych trzech czynników pozwala spojrzeć z innej perspektywy na transformację oraz jej cele, a także przebieg.
  2. Definiowanie celów Agile Transformacji. Mierzalne cele zwinnej transformacji są kluczowe do uzyskania mierzalnych efektów.
  3. Definiowanie metryk. Metryki pozwalają nie tylko śledzić organizacyjne możliwości oraz biznesowe czynniki. Agile transformacja może być również mierzalna, a także jaki ma wpływ na klientów/użytkowników, organizację oraz biznes.
  4. Organizacyjne przeszkody. Wynikiem tego ćwiczenia jest zidentyfikowanie najważniejszych przeszkód organizacyjnych, które mogą być rozwiązane na  poziomie zarządu oraz dyrektorów

Agile Transformacja - Dla kogo?

  • Zarząd
  • Dyrektorzy
  • Wszystkie osoby, które biorą udział w podejmowaniu decyzji

Kursy autorskie oferowane są jako wewnętrzne szkolenia dla firm. Zapraszamy do kontaktu.

Artykuły powiązane z tematem szkolenia

post thumbnail

Czym jest Agile Leadership

W tym filmie Magdalena Firlit, Professional Scrum Trainer, tłumaczy co to znaczy być zwinnym liderem. Organizacje, które są w trakcie transformacji Agile, potrzebują zwinnego leadershipu.

Read More »

Zapytaj o to szkolenie